Co děláme?

Co děláme?

Spolek Písecké kočky z.s. se zabývá ochranou zvířat, především pak koček. Hlavním naším
cílem bylo od samého začátku naplňování kastračního programu, tj. odchyt plachých koček,
zprostředkování kastrace, poskytnutí potřebné rekonvalescence u nás, event. přeléčení zvířete
a jeho následné vypuštění do původní lokality. To vše za ideálních podmínek, kdy kočky mají
alespoň nějaké zázemí a krmení na místě. Snažíme se monitorovat nám známé lokality
venkovních koček, aby se tam neobjevovaly nekastrované kočky a tak se nezvyšovala
nechtěná kočičí populace. Obecně se snažíme šířit osvětu ohledně kastrací koček.

Pokud objevíme zvířata krotká, evidentně opuštěná, vyhozená původním majitelem, zraněná,
apod., poskytujeme takovým kočkám dočasný domov. Kočky u nás umístíme do karantény.
Dospělé kočky podstupují kastraci, nemocné jsou léčeny. Maximálně se snažíme o dodržení
hygienických podmínek s ohledem na velmi nebezpečné infekční choroby koček.

Máme velmi omezené prostorové podmínky. Nemůžeme a ani se nechceme stát skladištěm
zvířat. Abychom mohli pomáhat kvalitně, nemůžeme navyšovat počty koček na úkor jejich
zdraví a pohodlí. Všechny kočičky, které projdou naším domem, máme rádi. Ke zvířatům, která
u nás uvíznou i na několik měsíců, si pochopitelně vytváříme citovou vazbu. Přesto víme, že u
nás kočky nemohou zůstat natrvalo a musíme se s nimi rozloučit v okamžiku, kdy jim najdeme
nový domov. Jinak bychom nemohli poskytnout dočasný domov dalším kočkám v nouzi, které to
potřebují. Naprosto každá kočka, která k nám přijde, je nabídnuta k adopci. Každé zvíře musí
dostat šanci na pohlazení, teplý pelech a plnou misku od vlastního páníčka. Máme kapacitu
maximálně 15 útulkových koček. 5 koček, původně také bezdomovců, u nás žije trvale, tedy
jsou naši vlastní.

Jak název Písecké kočky vypovídá, předmětem naší ochrany měla být především zvířata
z našeho města, z Písku. Přesto se k nám dostávají i zvířata z jiných obcí, z důvodu absence
obecních útulků a kastračních programů. Při naší práci upřednostňujeme a vážíme si spolupráci
s obcí, která je ochotna za opuštěná a toulavá zvířata převzít zodpovědnost.

Zároven jsme všichni zaměstnaní a aktivity spolku vykonáváme v rámci svého volného času.
Nepřijímáme kočky a koťata od majitelů, kteří nekastrují svoje kočky, pak neví co s nimi a chtějí
je „dát“ do útulku.

Sledujte náš Facebook

Dozvíte se tam o nových kočičkách k adopci a další informace.

Kontakt

Můžete nám napsat na
pk@piseckekocky.cz

Recent News
7.7.2021
7.7.2021
6.7.2021