Novoroční zpráva 2019

NOVOROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PÍSECKÉ KOČKY 2019

STATISTIKA

 • 169 koček celkem ze všech obcí
 • Z toho kočky města Písek 117
 • 82 koček kastrace u nás (z toho kočky obce Písek hrazeny z financí obce, zbytek spolek) + 18 koček vykastrovaných ve dvou externích lokalitách, hrazeno spolkem)
 • 52 koček po kastraci vypuštěno zpět na místo se zajištěným krmením
 • 86 koček umístěno do adopce
 • 15 kočiček zemřelo
 • 1 kočka se vrátila k původnímu majiteli

Letošní rok opravdu prověřil naše síly. Naším mini spolkem prošlo za minulý rok celkem 169 koček, z toho se k dnešnímu dni nachází ještě dvě na veterině. Toto číslo není zcela konečné, především pak u koček pocházejících z území města Písek. Několik koček se umístilo nebo zemřelo na veterině na Mírovém náměstí, kam kočky vozí Městská policie a odkud kočky odchází do našeho depozita. Tyto kočky tedy nejsou obsaženy v naší statistice.

Zemřelo celkem 15 koček. Některé se k nám dostaly ve stavu, kdy už jim nebylo možné pomoct. Většina úhynu byla však malá koťata, která se nakazila panleukopenií nebo kalicivirozou a těmto nebezpečným virózám podlehla. To, co jsme zažili ohledně úmrtí a nemocí v letošním roce, bychom už nikdy nechtěli absolvovat. Podařilo se zachránit další nakažená koťata, avšak za cenu vysilující péče, ošetřování, krmení, nočního vstávání a neustálých návštěv veteriny.

Spoustu energie nám letos vzaly dohady s obcí Písek o nutnosti zřízení kočičího útulku v Písku. Opakujeme a vždycky budeme opakovat, že obec je dle zákona povinna se postarat o toulavá zvířata, nález musí evidovat, vyhlásit, hledat majitele a v případě, že nenajde; kočky/psy, apod. má povinnost „někde“ umístit. Náš spolek vznikl proto, že v Písku nefungoval efektivní kastrační program a nalezené krotké kočky a koťata nebyly umísťovány do nových domovů. Vlastně to vypadalo, že obec Písek s kočkami žádný problém nemá…Jak vidíte z letošní statistiky, problém toulavých, nalezených, opuštěných koček se města Písku týká. Tak, jako se týká většiny obcí v České republice a drtivé většiny vesnic, kde se ve velkém porušuje zákon, kočky se topí nebo jinak usmrcují, někdy za tichého souhlasu samotných starostů. Někteří občané, často právě vesničtí, kočky mnohdy nekastrují a pokud je neusmrtí (za což je odnětí svobody až na dva roky), tak je například vyhazují do lesa, ke kravínům, do popelnic, nebo je naváží třeba právě do větších měst.

SPOLEK NEMÁ VYHOVUJÍCÍ PROSTORY PRO KOČKY !

Umíte si představit, co to znamená, když se Vaším domem nebo bytem prožene takové ohromné množství koček? Umíte si představit, jak může fungovat rodina, kolik máte volného času, jaký máte doma pořádek, jak to vypadá ve Vašem autě, co tomu říkají příbuzní, jak k Vám chodí domů cizí lidé „na kočky“, že nemůžete jet na dovolenou, že nemáte volný víkend? Když se objeví smrtelné infekční choroby a musíte improvizovat, aby se nenakazily všechny kočky?

Útulek pro kočky, tj. jakékoli prostory nebo byt, musí mít jisté náležitosti. Musí tam být světlo, teplo, voda (i teplá) a podlahy musí být omyvatelné. Kočky se musí karanténovat, kastrovat a očkovat. Slučovat dohromady minimálně, ale pokud, tak rozhodně až po karanténě a vakcinaci. Kočky se nesmí hromadit a všechny se musí nabízet do adopce. Místnosti musí být dobře oddělené, neprůchozí. Krmivo, stelivo a chovatelské potřeby musí být skladovány mimo. V ideálním případě je třeba ošetřovna/intenzivní stanice a mini kancelář, protože kolem koček je spousta papírů.

Přesto, že spolu s Piráty voláme po zřízení útulku již od roku 2016, s vedením města to nepohnulo. Prosili jsme tedy o nějaké prostory, kde bychom se mohli o kočky postarat. Avšak město Písek údajně žádné prostory nemá.

Za několik let jsme se s městem, konkrétně s Odborem životního prostředí dohodli na úhradě kastrací, operací, krmené dávce 35,- Kč kočka/den a v letošním roce paušálnímu příspěvku 3.500,- měsíčně. Za to velmi děkujeme Ing. Šatrovi.

Na přelomu léta a podzimu 2019 jsem obešla všechny zastupitele, radní a vedení města, abych jim „kočičí problém“ v Písku a jeho řešení představila.

S paní starostkou jsem měla jednání 11.9.2019, kdy slíbila nechat zpracovat nezávislým právníkem výklad zákona ohledně problematiky toulavých koček v Písku. Tento dokument nám odmítla dát k dispozici a na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 nám přišlo rozhodnutí, kdy dokument nám město odmítá vydat, jelikož je podkladem pro jednání zastupitelstva v budoucnu..

Netušíme, co město připravuje a proč to spolku tají. Domníváme se, že je to strategie. A domníváme se, že pokud se spolek nebude aktivně zajímat o osud koček ve město, tak tohle téma opět „usne“.

Vedení města se staví ke kočičímu problému odmítavým způsobem a zatím nevidíme snahu a žádný vývoj, kdy by obec tento problém začala řešit sama. Jednání s obcí jsou velmi pomalá a neefektivní. Kdežto kočky se objevují stále a nemohou počkat na to, až se město domluví a vyjádří.

Na prosincovém zasedání zastupitelstva bylo odmítnuto navýšení rozpočtu o částku 2 milionů na projekt a nákup pozemku pro kočičí útulek. Návrh podával za Piráty pan Martin Brož.

Návrh nebyl přijat. Proti hlasovali: paní starostka Mgr. Vanžurová, Ing.Hladík, MUDr.Němeček, JUDr.Taraba, K.Vodička, Ing.arch. Trambová. Hlasování se zdrželi, takže v podstatě útulek také nepodpořili: MUDr.Chytrý, MUDr.Turek, JUDr.Veselý, MUDr.Kozlíková, MUDr.Přibáň, Ing.Hořánek, J.Kozlík, RsDr.Lejčar, Mgr.Adámek, Franců, Mgr.Janovský, MUDr.Tyl.

Děkuji ostatním rozumným pánům, že hlasovali pro: MUDr.Váně, JUDr.Čapek, L.Nebes, M.Anděl, M.Brož, Ing. Horák, Z.Konvička, Ing.Posekaný, J.Soumar.

Z toho vyplývá, že ačkoli pracujeme pro obec a za obec, nejsme pro ni zřejmě partnery. Také za několik let vnímáme, že to, co pro kočky v obci Písek nevyřídí náš spolek, tak ze strany obce dobrovolně není.

Skutečnost je taková, že je málo dobrovolníků, kteří by kočkám pomohli. Obvykle každý řekne, že nemá čas. Náš spolek má jednu osobu, která chodí do svého zaměstnání a před prací a po práci pečuje o kočky, tj. krmí, uklízí, vyváží odpad, skládá hromady granulí a steliva, jezdí na veterinu, pere pro kočky, fotí a dává inzerce, denně telefonuje a odepisuje lidem-zájemcům o kočky, vydává kočky. Shání pro kočky peníze, organizuje různé aktivity, které by mohly přinést finanční výtěžek. Vede Fb a web stránky. A v neposlední řadě odchytává kočky, často plaché a často v noci. A do toho se dohaduje s městem Písek.

Dvě členky spolku chodí jedenkrát týdně na celé odpoledne uklízet ke kočkám. To je ohromná pomoc. Další člen spolku několik let hradil plyn-vodu- elektřinu za kočky ve svém domě. Půl roku nám pomáhala s inzercí dobrovolnice, avšak paní již nemá čas, takže je to už zase plně na té „jedné osobě“. Koncem roku se na pomoc objevili ještě dva studenti Lesnické školy, doufáme, že nám zachovají přízeň.

I to je důvod, proč by se města v ČR, včetně Písku, neměla spoléhat na to, že povinnost postarat se o toulavá zvířata za ně vyřeší dobrovolníci. Navíc být dobrovolníkem, znamená pomoct třeba jednou týdně, ale ne pracovat další 1,5 úvazku včetně víkendů vedle svého zaměstnání.

S městem Písek máme smlouvu s roční výpovědní lhůtou. Zbývají nám dvě možnosti. Buď spolek ukončí, event. omezí svou činnost. Nebo budeme po městu požadovat úhradu komerčních prostor pro kočky včetně energií a úhradu minimálně 2 osob pečujících o kočky. Dále pak úhradu pohonných hmot, opotřebení automobilu, desinfekce, prací prostředky, pračku, krmení v plné výši, testace koček a především očkování koček. To jsou finance, které musí hradit spolek a musí na ně shánět peníze v různých akcích a žebrat u dobrých lidí. Přesto však na nájem komerčních prostor nemáme a vyžebrat je v této výši nedokážeme.

Paní místostarostka, Ing. Trambová, tyto informace označila na zasedání zastupitelstva jako „výkřiky paní Hulcové“. A má pravdu, opravdu nejsem superman a nic jiného už mi nezbývá, když město se staví dlouhá léta k potřebným zvířatům zády.

Ideální by bylo, kdyby město Písek vyhlásilo výběrové řízení na subjekt, který by o toulavé kočky pečoval. Myslíme tím kvalitně pečoval, prováděl kastrační program a umísťoval zvířata do adopcí.

Nevěříme, že se najde někdo, kdo bude vedle své práce zdarma vykonávat všechny výše vypsané úkony v takovém rozsahu. Za peníze možná.

Nerozumíme tomu, proč psi jsou umísťováni ve společném Strakonicko-Píseckém útulku, kde pracují 3 zaměstnanci a kočky jsou na okraji zájmu obcí. Zákon staví psa i kočku na naprosto stejnou úroveň, je to zvíře ze zájmového chovu, zvíře domestikované. Nejde o zvíře volně žijící, svobodné ani o kočku divokou, jak se mnozí úředníci snaží vymlouvat.

OCENĚNÍ:

V prosinci 2019 byla předsedkyně spolku Eva Hulcová za svou práci v ochraně zvířat oceněna paní Hejtmankou Jihočeského kraje titulem Dobrý anděl. Děkujeme, velmi si tohoto ocenění vážíme.

ZÁVĚR:

 1. Uvítáme ve svých řadách dobrovolníky na úklid ke kočkám. Ideální je člověk, který bude chodit pravidelně. Jednorázová výpomoc nic neřeší, dobrovolník musí být samostatný. Kočky je třeba i pohladit, ale dobrovolník musí počítat s tím, že často jsou u nás i zvířata nemocná nebo divoká.
 2. Urgentně hledáme člověka na inzerci koček. Stačí, že bude kopírovat příspěvky na Fb včetně fotografií a vkládat je pravidelně na inzertní servery jako Sbazar, Bazoš, Hyperinzerci.
 3. Hledáme depozitáře, tj. člověka, který by nám mohl v nouzi vypomoct a vzal si k sobě domů jednu, dvě, tři kočky nebo kočičí mámu s koťaty, než pro ně najdeme nové domovy.
 4. Hledáme právníka nebo člověka fundovaného, který by nám pomáhal v boji za kočičí/zvířecí spravedlnost.
 5. Známe dva kočičí spolky, které dostaly darem dům.

Tak to si opravdu přejeme ?, můžete kočkám darovat dům, byt, pozemek nebo nám jej alespoň za symbolický nájem přenechat k užívání.

…když město Písek nemá žádné prostory….

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM LETOS JAKKOLI POMOHLI A PŘEJEME VÁM VŠE DOBRÉ PO CELÝ ROK.

Za spolek děkuje Ing. Eva Hulcová, předsedkyně spolku

 

„ŽÁDNÝ ČLOVĚK NESTOJÍ TAK VYSOKO, JAKO TEN, KTERÝ SE SEHNE, ABY POMOHL DRUHÝM.“

 

 

Sledujte náš Facebook

Dozvíte se tam o nových kočičkách k adopci a další informace.

Kontakt

Můžete nám napsat na
pk@piseckekocky.cz