10.12. Z malého bojácného kotěte vyrostla velmi krásná kotěcí slečna. Nádherně zbarvená mourinka. Manka má navíc velmi milou povahu. Je hodná, přátelská, vděčná za pohlazení. Miluje ostatní kočky, je zvyklá na psa. Nemůže žít jako jedináček. Doporučujeme ji s některým sourozencem, kdyby to jen trošku šlo :-). Je čerstvě po kastraci.

9. 7. 2022. Laziště, Králova Lhota-Písecko, obci hlášeno. Podáno oznámení o týrání zvířat – na lhostejnou obec.

Koťátko nar. cca 10.5. 2022, přeléčená antibiotiky, odčervená. Zatím se bojí, moc by potřebovala nový domov. Útulek není domov, není tady na kočičky tolik času. Věříme, že se vymazlí, ale bude to chtít trpělivost a čas, dejte jí prosím šanci. Je velmi podobná své sestře Ance. Je velice závislá na mamce kočce….Bojí se, je to pro ni jiný svět.

16.7. 2022 -CELÝ PŘÍBĚH

LAZIŠTĚ-KRÁLOVA LHOTA NA PÍSECKU, starosta pan Ing. Josef Mašek a místostarosta Karel Šácha. Na Facebooku obce jsou fotky šťastných zvířátek, ve skutečnosti lhostejnost, nezájem, pokrytectví a zřejmě týrání, to ať posoudí Stávní veterinární správa a PČR, kde bylo podáno oznámení na týrání zvířat. Oznámení bylo podáno na obec, která má podle zákona povinnost, postarat se o toulavá zvířata. Tyhle kočky si rozmnožili v obci sami občané. Nyní je ovšem vyhání, nikdo je nechce, nekrmí je a tvrdí, že nejsou jejich, že jsou sousedů. Sám pan místostarosta Karel Šácha, učitel

🙁

, má nekastrovaného kocoura, který klidně může být otcem těchto koťat, jelikož bydlí cca 200 m od kontejnerů, přechází hlavní silnici obce a pravidelně se tam toulá. Argumenty pana místostarosty – kastraci veterinář nedoporučuje (ovšem jméno toho „veterináře“ mi nechtěl prozradit; nechceme kocourovi ubližovat, kdybychom ho museli nechat vykastrovat, dáme ho do útulku

🙉
🙊
🙈

, jsou opravdu tragické. Pan místostarosta by k nám měl přjet na brigádu nejméně na měsíc, na každý den. Příklad toho, že vlastnictví koček se těžko v Lazišti dohledá. Proto tedy kočky patří obci. Obec ale kočky nekrmí a jak vidíte, s nemocnými vzířaty nejezdí na veterinu, nechala by je pojít a ještě je ohrožuje nezajištěným odpadem. Na žádost jedné občanky, která mě však momentálně vydírá, že „si mám kočky odvézt všechny“ a už odmítá od května kočky krmit a vyhání je, jsem přijela v prosinci 2021 do Laziště, kdy tady po úmrtí majitele mnoha koček, zůstalo větší množství oputštěných zvířat. Vlastně se paní nedivím, tohle měla od počátku řešit obec. Dům osaměl a vzdálená rodina tvrdí, že všechny kočky jejich nejsou. Nechápu, proč lidé nevolají starostům, přestože jim to opakujeme. Od toho okamžiku jsem byla jediná, kdo problém v obci řešil. Půl roku zavážím do Laziště krmení, jezdím z Písku sem a tam, samozřejmě zadarmo a za své, sedím na veterině, krmím, uklízím, a sháním peníze. Do dnešního dne prošlo spolkem Písecké kočky 23 koček z Laziště, zatím bez finanční spoluúčasti obce, jelikož veškerá inciativa k jednání vychází stále jen z mé strany. A víte co, mě už to přestává bavit, dělat necitelným a lhostejným lidem služku. Pokud bych mlčela, nepodala oznámení, jak myslíte, že tohle skončí ? NIJAK. Občané Laziště dále nevykastrují svoje kočky, dále nebudou krmit ty toulavé, které si rozmnožili , naopak dále je budou množit, a dále budou lhostejně chodit kolem nemocných nebo malých koťat a otáčet hlavu na druhou stranu, že se jich to netýká. Ukradená nerezová miska nějakým darebákem, kterou jsem jim dala dva dny před odchytem, aby se mohla zvířata nažrat, byla poslední kapkou. Krutost lidí v Lazišti, pokrytectví, lhostejnost, tak tohle já už odmítám tolerovat a přehlížet. Takoví lidé a liknavost obce, přidělávají práci druhým a hlavně dochází k trápení zvířat, která za to vůbec nemohou. 1. Občanský zákoník – §1051-1062- Nálezce má povinnost nahlásit nalezené zvíře obci, na jejímž katastrálním území se našlo a obec je povinna se o něj postarat na svoje finanční náklady…2. Zákona 246/1992Sb. §4, 1. za týrání se považuje – omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení, nestanoví-li zvláštní předpis jinak3. Nezabezpečený odpad – už minimálně dvě zraněná zvířata4. Každý je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu (to jou např. psi a kočky) přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete a učinit opatření proti úniku zvířat…246/1992